ඔබත් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට Business එකේ Tuition Class එකේ ප්‍රචාරණයන් සිදු කල කෙනෙක්ද.?

🔴 Digital Marketing වලට Update වෙන්න කැමති නැද්ද?නිවැරදි ආකාරයට උසස් ප්‍රමිතියකින් යුක්තව Online ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීමට Design Fox – Graphic Design Sri Lanka අපි සූදානම්.

👉Digital Marketing වැදගත් වෙන්නේ ඇයි.?

🔴මෙය ඔබට ඔබේ දැන්වීම නිකරුනේ මුදාහරිනවා වෙනුවට ඉලක්කගත පිරිසකට (ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය, වයස් සීමාව, ප්‍රදේශය..ආදී දේ) තෝරා බේරා ප්‍රචාරණය කිරීමේ හැකියාවත් මේ තුළ පවතී..

➡️ වර්තමානයේ බොහොමයක් සමාගම් හා පුද්ගලයන් සිය ප්‍රචාරණ සේවා සදහා අන්තර්ජාල ප්‍රචාරණයන් යොදා ගන්නවා. එකවර පුද්ගලයන් විශාල සංඛ්‍යාවකට නිවැරදි Audience එකකට තොරතුරු යැවිය හැකි වේගවත්ම ක්‍රමකි.

➡️ මෙහිදී භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අලෙවිකරණ දැන්වීම් ප්‍රචාරකයාට තමා වැය කරන මුදල කිසිඳු ලෙසකින්වත් අපතේ නොයන පරිදි සුවිශේෂී වරප්‍රසාද සහ ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිවේ..

Contact Us : 071 72 49 544 📞

#digitalmarketing #marketing #socialmediamarketing #socialmedia #seo #business #branding #onlinemarketing #marketingdigital #tuition