‍‍‍Piliyandala – Dole Kanaththa mansandiye Keels Super eka pitupas phiti perch 10 ka idama vikineemata etha.# 296 Kottawa- Piliyandala parta 200 m# 341 Maharagam – Piliyandala parata 400 m# 255 Kottawa – Mt. Lavina parata 700 mSiyalu pahasukama sahithayi.

Laksha 89

0779936513/0777902694