Wahanaya kisima aulak na, orjinal potha, alut betari, alut pent, 5u pot, uda petal, raning supiri, bit sailansar, genum karuwan pamanak kata taranna.